Israel

     
       

Attorneys

Joshua Bachrach

Partner
Philadelphia, PA
p. 215.606.3906 f. 215.627.2665 Add to My Portfolio

Adam R. Bialek

Partner
New York, NY
Garden City, NY
p. 212.915.5143 f. 212.490.3038 Add to My Portfolio

Tal Z. Cushmaro

Partner
White Plains, NY
p. 914.872.7123 f. 914.323.7001 Add to My Portfolio

Ross J. Ellick

Partner
New York, NY
White Plains, NY
p. 212.915.5978 f. 212.490.3038 Add to My Portfolio

Beth Golub

Partner
San Diego, CA
p. 619.881.3323 f. 619.321.6201 Add to My Portfolio

Michael Guttman

Partner
White Plains, NY
p. 914.872.7721 f. 914.323.7001 Add to My Portfolio

Tal Harari

Of Counsel
Miami, FL
p. 305.341.2293 f. 305.579.0261 Add to My Portfolio

Bennett R. Heller

Partner
Chicago, IL
p. 312.821.6108 f. 312.704.1522 Add to My Portfolio

Rory L. Lubin

Partner
White Plains, NY
p. 914.872.7115 f. 914.323.7001 Add to My Portfolio

Matthew R. Major

Partner
Madison, NJ
p. 973.735.5983 f. 973.624.0808 Add to My Portfolio

Harold J. Moskowitz

Founder
New York, NY
p. 212.915.5230 f. 212.490.3038 Add to My Portfolio

Dean A. Rocco

Partner
Los Angeles, CA
p. 213.330.8922 f. 213.443.5101 Add to My Portfolio

Lori Rosen Semlies

Partner
White Plains, NY
New York, NY
p. 914.872.7731 f. 914.323.7001 Add to My Portfolio

David Simantob

Partner
Los Angeles, CA
p. 213.330.8819 f. 213.443.5101 Add to My Portfolio

Aviva Stein

Partner
New York, NY
p. 212.915.5759 f. 212.490.3038 Add to My Portfolio

Katherine E. Tammaro

Partner
Madison, NJ
p. 973.735.6147 f. 973.624.0808 Add to My Portfolio

Eian S. Weiner

Associate
White Plains, NY
p. 914.872.7425 f. 914.323.7001 Add to My Portfolio

Yakov P. Wiegmann

Of Counsel
San Francisco, CA
p. 415.625.9308 f. 415.434.1370 Add to My Portfolio

Jura Christine Zibas

Partner
New York, NY
Sarasota, FL
Miami, FL
p. 212.915.5756 f. 212.490.3038 Add to My Portfolio

Hide Attorneys